MPGK odbierze choinki

21 stycznia  Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. 

W najbliższą sobotę 21 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców.

Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą

TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

-skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,

-skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),

-skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,

Wylatowo:

– plac postojowy przy szkole,

Gębice:

– plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),

Stawiska:

-przy pojemnikach na segregację.

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 13.00

Odpady w Gminie Mogilno w roku 2016

MPGK podsumowało ilość odpadów komunalnych zebranych w minionym roku na terenie gminy Mogilno.

W roku 2016 zebraliśmy w sumie ponad 8 220 ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że ilość odbieranych odpadów wzrosła o prawie 10 % w stosunku do poprzedniego roku.

Przy czym ilość samych tylko odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wzrosła o ponad 15 % osiągając masę ponad 6 577 ton.

Warto dodać, że w ostatnim roku przed wprowadzeniem zmian w gospodarce odpadami (2012) zebrano w sumie ok. 5 050 ton odpadów. Od tego czasu nastąpił więc ok. 63% wzrost ilości odpadów. Oznacza to konieczność odbioru, przekazania do RIPOK i utylizacji ponad 3 tysięcy ton dodatkowych odpadów.

Wzrost ilości odpadów a także zmiana zasad ich odbioru (oddzielny odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych) i konieczność transportowania odpadów do RIPOK w Inowrocławiu spowodowała także konieczność zwiększenia bazy transportowej MPGK. W roku 2012 do odbioru odpadów komunalnych Spółka używała 2 pojazdów. Aktualnie jest to aż 8 pojazdów, w tym 4 specjalistyczne śmieciarki.

Odpady komunalne 2016 – podsumowanie roczne