W czerwcu odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno do 30.06.2015. Harmonogram odbioru odpadów w czerwcu 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

czytaj więcej „W czerwcu odpady odbierze MPGK”

Ilość odpadów ciągle wzrasta

Podsumowaliśmy ilości zebranych przez MPGK odpadów komunalnych w gminie Mogilno w pierwszym kwartale 2015 roku. Zanotowaliśmy kolejny wzrost ilości zebranych odpadów. Było ich aż o 61,2 % więcej niż przed wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami. Największą ilość w strukturze odpadów stanowią odpady zmieszane których w tym czasie zebraliśmy znacznie ponad 1,5 tysiąca ton.

czytaj więcej „Ilość odpadów ciągle wzrasta”