forex trading logo

Podstawowe dane


Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Mogilnie
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
tel. 52 315 22 35
fax 52 315 12 33

KRS: 0000308392
NIP: 557 166 58 47
REGON: 340433075

Nr konta bankowego:
BS Gniezno o/Mogilno
74 9065 0006 0060 0615 3940 0001

 

 

Informacja
Piątek, 24 Kwiecień 2015 06:57

W związku z decyzją radnych Rady Miejskiej w Mogilnie o niezatwierdzeniu podwyższonych stawek za odbiór odpadów komunalnych pragnę wyjaśnić, iż MPGK będąc spółką gminną zaproponowała w przetargu najniższą cenę, za którą możliwe jest realizowanie usługi. Powyższe było szeroko wyjaśniane podczas posiedzeń komisji rady miejskiej. Nikt z radnych nie kwestionował w jakimkolwiek zakresie merytorycznych powodów zwiększenia ceny za odbiór odpadów. Podczas dyskusji wskazane zostały jedynie inne, niemerytoryczne powody.

Aktualnie obowiązujące stawki za odbiór odpadów ustalone zostały w roku 2013, jeszcze przed wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami. Od tego czasu znacznie, bo aż o 40 %, zwiększyła się ilość odpadów przekazywanych przez mieszkańców gminy do utylizacji. W sumie ilość wszystkich odpadów odbieranych przez MPGK w gminie wzrosła o ok. 2 tysiące ton rocznie. Powoduje to ogromny wzrost kosztów związanych nie tylko z odbiorem odpadów ale także koniecznością przetransportowania ich do RIPOK w Inowrocławiu i opłatami za ich przyjęcie. Jest to jedyny powód konieczności zmiany wysokości opłat, MPGK nie ma na to żadnego wpływu. Należy się jednak cieszyć, że mieszkańcy gminy prawidłowo gospodarują odpadami przekazując je w tak dużej ilości do utylizacji.

System odbioru odpadów komunalnych w gminie Mogilno posiada wiele udogodnień dla mieszkańców. Są to przede wszystkim darmowe worki do segregacji dostarczane w każdej ilości na wszystkie posesje; bardzo dobrze rozbudowany system odbioru odpadów segregowanych na terenach wiejskich; wysoka częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i „zielonych”, taka sama w mieście i na terenach wiejskich; odbiór odpadów z centrum miasta wcześnie rano, przed rozpoczęciem wzmożonego ruchu samochodowego; darmowy odbiór z posesji odpadów budowlanych; ujednolicony, łatwy do zapamiętania, dwutygodniowy harmonogram odbioru odpadów; PSZOK otwarty codziennie od 700 do 1900; darmowe kalendarze z harmonogramem odbioru, itd. System taki wydaje się optymalny, sprawdził się i został zaakceptowany przez mieszkańców gminy.

Pracownicy MPGK starali się zawsze jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, często wykraczając poza obowiązki określone w umowie. Mam nadzieję, że z jakości naszej pracy jesteście Państwo zadowoleni.

MPGK w celu uzyskania zlecenia na odbiór odpadów ma obowiązek uczestniczyć w przetargu na równi z innymi podmiotami. Chcąc realizować usługę musi więc złożyć najtańszą ofertę. Gminna spółka taką ofertę złożyła i przetarg wygrała. Przy czym umowa obejmuje realizację usługi przez 15 m-cy. Roczny koszt to 2 339 807,60 zł. W poprzednim roku usługę realizowaliśmy za kwotę 1 927 292,79 zł. Cena wzrosła więc o ok. 20 %. Przy czym ilość odpadów w ciągu ostatniego roku wzrosła o 21% a od zmiany systemu o 40 %.

Ilość odpadów odbieranych od mieszkańców wzrosła tak znacznie, że nie jest możliwa realizacja usługi wg dotychczasowych stawek. Dotyczy to każdej firmy, która zgodnie z przepisami zamierza transportować odpady do wskazanego RIPOK-u, niezależnie czy będzie to firma prywatna czy też gminna spółka.

Decyzja rady miejskiej spowoduje pewne niedogodności dla mieszkańców gminy Mogilno. Mam nadzieję, że będą one jak najmniejsze. Jednak sugerowanie, że gmina powinna swojej spółce „nakazać” wykonywanie usługi poniżej rzeczywistych kosztów, tak by utrzymać aktualne stawki za odbiór odpadów to działanie na szkodę własnej spółki. Musząc regulować zobowiązania za przekazane odpady i zakupione materiały jednocześnie otrzymując zbyt niską opłatę za usługę, w krótkim czasie gminna spółka doprowadzona zostałaby do stanu, z którego rozpoczynała swoją działalność. Posiadała wtedy znaczne długi wobec dostawców i bardzo wyeksploatowany sprzęt. Mam nadzieję, że nikomu na tym nie zależy.

Konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy powoduje, że w kolejnym przetargu gminna spółka ma znacznie mniejsze szanse na otrzymanie zlecenia, ponieważ wszyscy potencjalni konkurenci znają już minimalną cenę za jaką MPGK może wykonywać odbiór odpadów.

Mam nadzieję, że decyzja Rady Miejskiej w Mogilnie pozwoli na wybranie oferty firmy nie tylko najtańszej ale także gwarantującej utrzymanie wysokiego poziomu usług.


Prezes zarządu MPGK sp. z o.o.


Artur Lorczak


 
Informacja na temat cen ciepła
Środa, 04 Marzec 2015 10:17
   

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców zaniepokojonymi rozpowszechnianymi przez niektóre osoby informacjami na temat wysokich podwyżek energii cieplnej produkowanej i dostarczanej przez MPGK do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie informujemy, że wprowadzona z dniem 1.03.2015 roku taryfa dla ciepła spowoduje wzrost opłat o 2,84% w podstawowej taryfie A1 (klienci podłączeni do ciepłowni zasilanej paliwem węglowym). Dla odbiorców zasilanych paliwem gazowym: taryfa A2 - 4,05 % i taryfa B - 3,6 %.

Na wzrost kosztów miały wpływ przede wszystkim następujące czynniki, niezależne od MPGK:

- wzrost kosztów energii elektrycznej o ok. 31%, na co wpływ miał wzrost cen nominalnych o ok. 6,4 %, oraz zwiększone w związku z modernizacją zużycie i moc zamówiona na zasilaniu podstawowym z 65kW do 180kW i na zasilaniu rezerwowym z 45kW na 120kW. Zakończenie tej inwestycji miało miejsce w kwietniu 2014 roku w związku z tym w najnowszej taryfie ten zwiększony koszt musiał zostać uwzględniony. Spółka ponosiła również wszystkie koszty wymiany urządzeń energetycznych ENEA zasilających ciepłownię,

- koszty koniecznych remontów w tym np. konieczność remontu kapitalnego kotła przy ul. Dworcowej 3A,

- wzrost kosztów leasingu za modernizację ciepłowni o ok. 4%,

- wzrost cen i stawek opłat gazu końcowo za 1 m3 o ok. 4%,

- wzrost kosztów wymaganych przepisami pomiarów z zakresu ochrony środowiska o ok. 1,5%.

Dotychczasowa taryfa wprowadzona po modernizacji ciepłowni pozwoliła na obniżenie ceny ciepła o 22,59%. Została wprowadzona w roku 2013, obowiązywała więc przez prawie 2 sezony ciepłownicze. W tym czasie naturalnym zmianom podlegały koszty mające bezpośredni wpływ na ceny taryfowe. Zmiany te zgodnie treścią rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. nr 194, poz. 1291) MPGK musi uwzględniać. Każda taryfa dla ciepła jest opracowywana na bazie uzasadnionych planowanych kosztów prowadzenia działalności przez rok obowiązywania taryfy, na bazie lat poprzednich. Bazą danych finansowych jest zakończony ostatni rok obrachunkowy, a dla danych technicznych w tym planowanej sprzedaży ciepła są dane z ostatnich 3 lat.

Wprowadzona taryfa jest więc jedynie korektą cen wynikającą ze zmieniających się warunków i cen niezależnych od MPGK. Taka korekta cen pokrywa koszty uzasadnione prowadzonej działalności w zakresie wytwarzania ciepła i zapewni bezpieczeństwo ciągłości dostawy i zachowanie zasad bezpiecznej eksploatacji. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem działalność ciepłownicza nie zakłada zysku na działalności ciepłowniczej i wniosek taryfowy nie zawierał takiej pozycji kosztowej. Zatwierdzenie taryfy dla ciepła przez Prezesa URE oznacza prawidłowość jej opracowania pod względem technicznym, ekonomicznym i formalnym.

Przeprowadzona przez MPGK modernizacja spowodowała, że w poprzednim sezonie i do dnia dzisiejszego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mogilnie zapłaciła za energię cieplną w sumie mniej o 1 542 000 zł niż w porównywalnym okresie przed modernizacją. Jest to kwota, która w całości powinna pozostać w kieszeniach spółdzielców. Dla mieszkańców spółdzielni, którzy podłączeni są do ciepłowni miejskiej oznacza to, że każdy z nich w tym czasie zaoszczędził średnio ponad 1 530 zł.

Wprowadzona podwyżka, której przyczyny podano powyżej powoduje, że oszczędności na energii cieplnej na 1 mieszkanie zmienią się średnio o mniej niż 30 zł za cały rok.

Porównanie tych kwot daje rzeczywisty obraz kosztów wprowadzonej zmiany taryfy a także korzyści finansowych dla mieszkańców wynikających z realizacji naszej inwestycji. Mając na uwadze dobro wszystkich naszych klientów Spółka zamierza po zakończeniu leasingu na modernizację ciepłowni podjąć się następnej kluczowej i kosztownej inwestycji polegającej na podłączeniu mieszkańców osiedla przy ul. Dworcowej do ciepłowni przy ul. Polnej.Prezes Zarządu


Artur Lorczak

 


 


 
Mecz MPGK Mogilno - Start Gniezno
Czwartek, 19 Luty 2015 13:09

 

Mecz piłki nożnej z żużlowcami Startu Gniezno to efekt naszego zaproszenia, z którego chętnie skorzystali zaprzyjaźnieni działacze i zawodnicy tego mającego wspaniałą historię klubu.    

Spotkanie stało się okazją do wyrównania rachunków sprzed 2 lat, kiedy to po remisie i rozegraniu konkursu rzutów karnych nasza drużyna okazała się minimalnie lepsza. Jednak i tym razem nie daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwa.

Ekipa Łączyńskich Carbonu Start Gniezno przyjechała do Mogilna w pełnym składzie, wraz z zagranicznymi gwiazdami takimi jak:  Jonas Davidson czy Mikkel Bech, który zachwycał podczas meczu swoimi umiejętnościami piłkarskimi. Już bezpośrednio po meczu doszło nawet do pierwszych rozmów prezesa Pogoni Mogilno Sławomira  Woźniaka z prezesem Startu Gniezno Arkadiuszem Rusieckim w sprawie ewentualnego transferu utalentowanego żużlowca do mogileńskiej drużyny piłkarskiej.

Jako pracownicy mogileńskiej gminnej spółki staramy się możliwie najczęściej i w różnorodny sposób uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy dlatego cieszymy się, że udało nam się zaprosić sportowców z Gniezna zorganizować kolejną imprezę dla mieszkańców naszej gminy.


Więcej
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 40

Nasze Obiekty

Wieza cisnien.jpg

Strona BIP

Reklama

Licznik odwiedziń

Odsłon : 154711


Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates VPS hosting Valid XHTML and CSS.